Turkcell SMS

Turkcell SMS

8,2 MNTPUAN

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME

PUAN POINT

BİRİM FİYATI PRICE

ADETİ CUSTOM

İŞLEM MOVEMENTS

Gece SMS - 10.18
Turkcellilerle 10.000 SMS - 10.18
Turkcellilerle 10.000 + Heryöne 1000 SMS - 12.03

Tüm Çekilişler

YORUM GÖNDER MÜŞTERİ YORUMLARI